Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych wchodzi w skład Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Jubileusz 550-lecia Województwa Lubelskiego

Jubileusz 550-lecia Województwa Lubelskiego

22 marca 2024 r. Kolegium Pracowników Służb Społecznych połączone ze Szkołą Policealną Pracowników Służb Społecznych im. A. Bączkowskiego w Lublinie otrzymało z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego wyróżnienie w roku Jubileuszu 550-lecia...
Dwa kierunki jednocześnie

Dwa kierunki jednocześnie

W Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Lublinie przy ul. Sulisławickiej 7 istnieje możliwość podjęcia kształcenia na dwóch kierunkach jednocześnie. Oznacza to, że jeżeli np. dany słuchacz kształci się w trybie zaocznym w danym zawodzie, to może on...
Skip to content