Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych wchodzi w skład Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Dla słuchacza
Dziennik elektroniczny
Office 365
Plan zajęć
Biblioteka
Projekty unijne
Kadra pedagogiczna

Podstawowe informacje dla słuchaczy

Organizacja roku szkolnego 2023/2024

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2023
Przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2023
Zakończenie I semestru 26 stycznia 2024
Ferie świąteczne 29 stycznia do 11 lutego 2024
Przerwa wiosenna 28 marca do 2 kwietnia 2024
Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2024

 

Dziennik elektroniczny

 

 

 

Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych im. A. Bączkowskiego w Lublinie wchodząca w skład Kolegium Pracowników Służb Społecznych realizowała projekt: MOBILNY ABSOLWENT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020, 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, 12.4 kształcenie zawodowe.


Projekt realizowany
był w latach 2017-2020.


Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, adekwatnych do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy.

Projekt skierowany był do uczniów Szkoły uczących się na kierunkach: technik masażysta, technik usług kosmetycznych i terapeuta zajęciowy oraz florysta .

W okresie nauki uczniowie zdobyli dodatkowe umiejętności poprzez udział
w specjalistycznych kursach :

1.Technik masażysta

 • taping rehabilitacyjny,
 • masaż bańką chińską i kijami bambusowymi,
 • manipulacja powięzi
 • masaż tkanek głębokich

2.Technik usług kosmetycznych

 • przedłużanie rzęs
 • stylizacja paznokci metodą tytanową
 • masaż limfatyczny twarzy
 • zastosowanie kwasów leczniczych w kosmetologii

3.Terapeuta zajęciowy

 • rękodzieło wiklinowe
 • ceramiczna mozaika artystyczna
 • dekoracja wnętrz i przyjęć okolicznościowych
 • florystyka

W ramach projektu zorganizowane zostały wycieczki dydaktyczne poszerzające kompetencje zawodowe:

 • Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie –Jeziorne
 • Fabryka kosmetyków Bandi w Czosnowie
 • Skansen w Sanoku
 • Gospodarstwo ogrodnicze JMP Flowers

Słuchacze w/w kierunków wzięli udział w kursie nauki jazdy kat.B.

Uczniowie skorzystali ze staży zawodowych zorganizowanych u pracodawców. Staże zawodowe u pracodawców pozwoliły na zdobycie doświadczeń zawodowych. Za odbycie stażu słuchacze otrzymywali stypendium w wysokości 1500 zł. miesięcznie.

Dopełnieniem projektu było zorganizowanie doradztwa zawodowego dla słuchaczy. Doradca zawodowy przeprowadził w szkole indywidualne konsultacje, w ramach których uczniowie zapoznali się ze sposobami poszukiwania pracy, zasadami przygotowania dokumentów aplikacyjnych , możliwościami założenia działalności gospodarczej.

W ramach projektu 18 nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w instytucjach współpracujących ze Szkołą brało udział w kursach podnoszących kompetencje zawodowe. Kursy realizowane były z zakresu czterech kierunków kształcenia:. technik masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy i florysta.

Liczba uczniów uczestniczących w specjalistycznych kursach – 273

Liczba nauczycieli uczestniczących w specjalistycznych kursach – 27

Liczba uczniów uczestniczących w uczniowskich stażach zawodowych – 118

Liczba osób uczestniczących w kursie na prawo jazdy kat.B  – 74

W ramach projektu zostały doposażone pracownie zawodowe dla kierunków technik masażysta i technik usług kosmetycznych zgodnie ze standardami rekomendowanymi przez KOWEZiU.

 

 

Kadra pedagogiczna

Dyrektor: dr hab. Anna Dudak

Wicedyrektor: mgr Wioletta Osika – Wiśniewska

 

Kierownik szkolenia praktycznego: mgr Ewa Żminda

Kierownik praktyk zawodowych: mgr Magdalena Skoczylas

 

Kadra pedagogiczna Szkoły:

 1. mgr inż. Paweł Adamiec
 2. Emilia Antoniewska
 3. mgr Agnieszka Budka
 4. lek. dent. Jan Bzdęga
 5. mgr Sylwia Celoch
 6. mgr Marzena Czarnecka-Włoch
 7. mgr Iwona Dul
 8. mgr Zbigniew Dziwulski
 9. Emilia Gałczyńska-Wąsik
 10. mgr Urszula Grunwald
 11. mgr Sylwia Grzesiak
 12. mgr inż. Agnieszka Kasprzak
 13. mgr Ewa Kuraszko
 14. mgr Artur Kuźma
 15. mgr Ewelina Lipczak
 16. mgr Piotr Marzec
 17. mgr Justyna Mądry
 18. mgr Justyna Michalak
 19. mgr inż. Anna Niedziela
 20. mgr Agata Niedźwiecka-Stopyra
 21. mgr Andrzej Oleszczuk
 22. mgr Agnieszka Oparowska-Drąg
 23. mgr Wioletta Osika-Wiśniewska
 24. mgr Krzysztof Pawlik
 25. mgr Marek Radkiewicz
 26. mgr inż. Magdalena Rutkowska
 27. mgr Małgorzata Ryczek
 28. mgr Magdalena Skoczylas
 29. mgr Elżbieta Wituń
 30. mgr Elżbieta Zagożdżon-Kuśmirek
 31. mgr Ewa Żminda

biblioteka:

 1. mgr Renata Drozd
 2. mgr Katarzyna Policha
Skip to content