Projekt SHAKER „Wsparcie atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej w regionach” (ERASMUS+)

W dniu 29 czerwca 2021 r. mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole przedstawicieli 4 regionów europejskich – partnerów projektu SHAKER, pochodzących z Kraju morawsko-śląskiego (Czechy), Regionu Grand Est (Francja), Prowincji Gelderland (Holandia) oraz Województwa Lubelskiego (Polska). W ramach wymiany doświadczeń w zakresie wspierania atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, gościliśmy  zarówno nauczycieli szkół zawodowych kształcących w obszarze pomocy społecznej i zdrowia, jak również urzędników instytucji kreujących politykę społeczną i zdrowia w poszczególnych krajach partnerskich oraz przedstawicieli lokalnych instytucji rynku pracy.

Podczas pobytu w naszej szkole Goście mieli okazję zdobyć wiedzę na temat miejsca szkoły policealnej w strukturze systemu edukacji w Polsce, usłyszeć o historii naszej szkoły, zapoznać się z bazą dydaktyczną zwiedzając pracownie zawodowe, porozmawiać z nauczycielami, poznać stosowane przez nas narzędzia cyfrowe, narzędzia przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu szkól przez uczniów oraz narzędzia współpracy z pracodawcami. Jednym z elementów harmonogramu spotkania były wizyty studyjne u pracodawców, z którymi szkoła współpracuje:

1. Środowiskowy Hufiec Pracy, ul. Łabędzia 3-18, Lublin;

2. Lubelska Fundacja „Teatroterapia Lubelska”, ul. Jastrzębia 3, Lublin;

3. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, ul. Kosmonautów 78, Lublin.

W spektrum zainteresowań naszych Gości znalazły się następujące zagadnienia:

1. Problemy i wyzwania placówek kształcących w obszarach pomocy społecznej i opieki medycznej;

2. Promowanie zawodów pomocy społecznej i opieki zdrowotnej;

3. Przykłady pozytywnych praktyk w zakresie rozwiązywania problemów (własne, wsparcie instytucji zewnętrznych na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym);

4. Narzędzia cyfrowe wykorzystywane w szkole;

5. Zjawisko przedwczesnego zakańczania edukacji (skala, powody, rozwiązania mające na celu zapobieganie);

6. Formy i narzędzia współpracy z pracodawcami.

Dyrektor i Nauczyciela Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie pragną serdecznie podziękować uczestnikom projektu za wspólnie spędzony czas, owocną wymianę wiedzy i otwartość w dzieleniu się doświadczeniami. 

Podziękowania należą się również wszystkim osobom zaangażowanym w przyjęcie partnerów projektu SHAKER, a w szczególności podopiecznym, uczestnikom, mieszkańcom instytucji przyjmujących naszych Gości w ramach wizyt studyjnych oraz ich dyrektorom, i prezesom – Pani Marii Budzyńskiej Prezes Fundacji „Teatroterapia Lubelska”, Panu Jackowi Buremu – Dyrektorowi Środowiskowego Hufca Pracy oraz Panu Tomaszowi Zdunkowi zastępcy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych w Lublinie.

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 17-18 kwietnia 2021 r. to dni wolne od zajęć dydaktycznych.

 

Drodzy Słuchacze, 
 Informujemy, że zajęcia praktyczne odbywają się stacjonarnie w szkole, natomiast zajęcia teoretyczne w dalszym ciągu są zdalnie. 

 
Szanowni Państwo,
 Od 26.04.2021 r. zarówno klasy pierwsze jak i drugie zajęcia praktyczne realizują stacjonarnie w szkole w pełnym wymiarze godzin. Zajęcia teoretyczne dalej odbywają się w formie zdalnej ! 
 
 
UWAGA ❗️ 
 
Zespoły kończące naukę w czerwcu br od dnia 19.04.2021 r. wracają na wszystkie pracownie do szkoły w pełnym wymiarze godzin.
Zajęcia teoretyczne odbywają się zdalnie.
Semestry drugie kierunków dwuletnich pracownie realizują zdalnie. ‼