Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych wchodzi w skład Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Dwa kierunki jednocześnie

W Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Lublinie przy ul. Sulisławickiej 7 istnieje możliwość podjęcia kształcenia na dwóch kierunkach jednocześnie.

Oznacza to, że jeżeli np. dany słuchacz kształci się w trybie zaocznym w danym zawodzie, to może on równocześnie rozpocząć kształcenie w trybie stacjonarnym w innym zawodzie i odwrotnie.

W Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych im. A. Bączkowskiego w Lublinie przy ul. Sulisławickiej 7 istniej możliwość podjęcia kształcenia na dwóch kierunkach jednocześnie.
Skip to content