Informujemy wszystkich słuchaczy szkoły, że w dniach 27.01-27.02.2022 r. zajęcia teoretyczne i praktyczne będą odbywały się w formie zdalnej.

 

 

XXIII edycję konkursu AMBASADOR WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

 

Więcej informacji wraz z dokumentami do pobrania w linku poniżej:

https://promocja.lubelskie.pl/wazne/xxiii-edycja-konkursu-ambasador-wojewodztwa-lubelskiego/

 

40 lat temu wprowadzono stan wojenny

3 grudnia 1981 roku został wprowadzony stan wojenny, który trwał do 31 grudnia 1982 r. Praktycznie zniesiono go jednak dopiero w 1983 r. Podczas trzyletniego stanu nadzwyczajnego internowano aż 10131 członków „Solidarności”, doszło do wielu strajków, podczas których wiele osób zostało rannych, a około 100 straciło życie.

 

Stan wojenny według słownika to stan wyjątkowy, podczas którego wojsko sprawuję faktyczną władzę w danym kraju, narażonym na zagrożenie zewnętrzne. Władze PRL usprawiedliwiały wprowadzenie stanu wojennego, możliwym najazdem Układu Warszawskiego na polską ziemię. Aby nie powtórzyć praskiej rzezi z 1968 r., wprowadzono w Polsce stan wyjątkowy, który jednak pochłonął podobną ilość ofiar (ponad 100 osób).

Prawdziwe przyczyny wprowadzenie stanu wojennego były nieco inne:

  • pośrednią przyczyną była dramatyczna sytuacja gospodarcza: brak zaopatrzenia w sklepach, wprowadzenie kartek na żywność, zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego
  • bezpośrednią przyczyną było ogromne (aż 62%), rosnące poparcie dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, obawa przed strajkami i utratą władzy.

Konkretnymi, represyjnymi działaniami władzy były:

  • wprowadzenie godziny policyjnej
  • zlikwidowanie organizacji studenckich, artystycznych
  • pacyfikowanie strajków
  • internowanie działaczy opozycji
  • zawieszenie nauki w szkołach i uczelniach wyższych
  • wprowadzenie cenzury korespondencji
  • wprowadzenie godziny policyjnej

Formy sprzeciwu ludności:

Ludność sprzeciwiała się przede wszystkim, strajkując – najgłośniejszym był strajk w kopalni „Wujek”, w której zginęło około 10 osób.

 

18 października 2021 roku w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie w Sali Błękitnej odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej, na których odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz nagrodami wyróżniono nauczycieli i pracowników oświaty. W imieniu Prezydenta RP odznaczenia państwowe wręczył Wojewoda Lubelski Lech Sprawka w asyście wicewojewody Roberta Gmitruczuka oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała nauczycielka Naszej szkoły Pani Agata Niedźwiecka-Stopyra.

Serdecznie gratulujemy !!!