Klauzula dla kontrahenta

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2021-04-08
Data modyfikacji:

 

Klauzula informacyjna dla ucznia

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2021-04-08
Data modyfikacji:

Klauzula informacyjna o prowadzonym monitoringu

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2021-04-08
Data modyfikacji:

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2021-04-08
Data modyfikacji:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2021-04-08
Data modyfikacji:

Zgoda w procesie rekrutacji

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2021-04-08
Data modyfikacji:

Klauzula- rekrutacja do Kolegium i Szkoły

Dodany: 2022-05-27
Data modyfikacji:

Klauzula dla ucznia, słuchacza Szkoły

Dodany: 2022-05-27
Data modyfikacji: 2022-05-27

 

UWAGA !!
 
 Informujemy, że do 18.04.2021 r. włącznie Szkoła funkcjonuje zdalnie. Wszystkie zajęcia są zdalnie !

Uwaga !

Informujemy, że w związku z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. zajęcia teoretyczne, jak również praktyczne (pracownie zawodowe) realizowane są w formie zdalnej z wykorzystaniem narzędzi MS Teams.
Zajęcia odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem zajęć. Prosimy o śledzenie na bieżąco informacji w zakładce "COVID" na stronie internetowej Szkoły. 

 

 

 
 
 
Szanowni Państwo !
 
Informujemy, że Szkoła funkcjonuje na dotychczasowych zasadach.
Zajęcia praktyczne odbywają się wg ustalonego planu !

 

SZKOŁA POLICEALNA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH
IM. A.BĄCZKOWSKIEGO W LUBLINIE
LAUREAT PLEBISCYTU
ORŁY EDUKACJI