W ogólnopolskim konkursie dla nauczycieli „Zawodowiec Roku 2022”  nagrodzeni zostali nauczyciele z naszej Szkoły.

Pan Paweł Adamiec - laureat w dziedzinie florystyka, Pani Anna Stanisławczuk - wyróżnienie w dziedzinie terapii zajęciowej.

Więcej informacji o konkursie https: //www.frse.org.pl/zawodowiec-roku-2022

.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli, pracowników administracyjnych, słuchaczy i absolwentów szkoły na 30 - lecie Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych im. A. Bączkowskiego w Lublinie, które odbędzie się 21 marca 2023 r. w siedzibie Szkoły przy ul. Sulisławickiej 7 w Lublinie o godz. 9.00.

Zapraszamy do udziału w IV. Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną

 

 

Rusza konkurs, którego celem jest ocalenie od zapomnienia typowych dla regionu form twórczości ludowej i powrót do tradycji związanych z okresem wielkanocnym. Prace można dostarczać w dniach 13-17 marca br.

Do wzięcia udziału w konkursie w szczególny sposób zachęcamy twórców ludowych, rękodzielników, Koła Gospodyń Wiejskich, a także dzieci i młodzież szkolną. Uczestnikiem może zostać każdy mieszkaniec województwa lubelskiego, którego praca zostanie zakwalifikowana przez miejscowy urząd gminy lub wyznaczoną przez urząd gminną instytucję kultury.

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie przez właściwe starostwa powiatowe palm i pisanek w dniach 13-17 marca 2023 r. w godz. 8:30-15:00 wraz z prawidłowo wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi, pocztą lub osobiście na adres: Biuro WOK, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin.

Uroczyste podsumowanie odbędzie się w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 1 kwietnia 2023 r.

Regulamin i karta zgłoszeniowa do udziału w IV. Wojewódzkiego Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną (link otwiera się w nowym oknie)

24 lutego 2023 r. przypada 1. rocznica wojny na Ukrainie 🇺🇦
                                                                            🇵🇱 Pamiętamy 🇵🇱
 

UWAGA !!!

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKU OPIEKUN MEDYCZNY

Informujemy, że ruszyła rekrutacja do projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji opiekunów medycznych, odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju”, realizowanego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia. 

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji opiekunów medycznych, poprzez realizację kursu kwalifikacyjnego, który umożliwi uzupełnienie wiedzy i umiejętności osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie, w zakresie kwalifikacji MED.14.   Informacje szczegółowe na temat udziału w projekcie znajdują się na stronie internetowej:

https://www.zdrowie.gov.pl/power/strona-1040-kwalifikacje_opiekunow_medycznych.html

 

Spotkanie online promujące rezultaty projektu SHAKER (ERASMUS+) – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu online , na którym zostaną zaprezentowane rezultaty projektu SHAKER (ERASMUS+) Wsparcie atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej w regionach.

Spotkanie odbędzie się 22 lutego br. o godzinie 10.00 na platformie MS Teams i jest kierowane do instytucji edukacyjnych, sektora zdrowia, opieki społecznej, administracji rządowej oraz samorządowej, jak również wszystkich potencjalnych interesariuszy programu ERASMUS+. 

Rejestracja na spotkanie odbywa się  do dnia 20 lutego br w linku poniżej. Po tym terminie do zgłoszonych uczestników zostanie przesłane zaproszenie na spotkanie.

Link do rejestracji : https://forms.office.com/e/DperjJWpyF  

Link do programu wydarzenia: https://www.lubelskie.pl/file/2023/02/dissemination_event_SHAKER_220223.pdf

Szczegółowe informacje: https://www.lubelskie.pl/aktualnosci-wspolpraca-zagraniczna/spotkanie-online-promujace-rezultaty-projektu-shaker-erasmus/

 

SHAKER to międzynarodowe przedsięwzięcie z obszaru kształcenia zawodowego, zdrowia i opieki społecznej. Jego partnerami są Kraj morawsko-śląski w Czechach (koordynator), Region Grand Est (Francja), Prowincja Gelderland (Holandia) oraz Województwo Lubelskie. Dodatkowo w projekcie udział biorą po 2 szkoły zawodowe z Holandii, Czech i Polski: Fundacja Regionalnego Centrum Szkoleniowego Rivor w Tiel, Stichting BVE Oost-Gelderland w Doetinchem, Stredni zdravotnicka skola a Vyssi odborna skola zdravotnicka z Ostrawy, Stredni skola prof. Zdenek Matejcka z Ostrawy-Poruba, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie i Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie.