Medal o. Maksymiliana Kolbe dla abp Mieczysława Mokrzyckiego

Arcybiskup metropolita lwowski i osobisty sekretarz Papieża Jana Pawła II oraz Benedykta XVI odbierze w Lublinie Medal św. Maksymiliana Kolbego- „Kochaj i Służ”.

Uroczystość wręczenia Medali i Wyróżnień przyznanych przez Kapitułę Medalu przy parafii św. Maksymiliana Kolbe odbędzie się w najbliższy piątek (8 grudnia) 2017 r.

W czwartej edycji tego wyróżnienia Kapituła postanowiła uhonorować Medalami:

 • abp Mieczysława Mokrzyckiego
 • Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie
 • Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie
 • Stanisława Santarka,  PrzewodniczącegoSpołecznego Komitetu Odnowy Zabytków Lublina
 • Grzegorza Peckę, dyrygenta Chóru Akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Chóru Archikatedry Lubelskiej.

Wyróżnieni Dyplomem Kapituły Medalu św. Maksymiliana Kolbego- „Kochaj i służ” zostają:

 • Aleksander Michalski- szczepowy III Szczepu Lubelskiego Skautów Europy przy parafii św. Maksymiliana Kolbego
 • ks. Rafał Pastwa- red. naczelny lubelskiej edycji Gościa Niedzielnego
 • Urszula Buglewicz- redaktor lubelskiej edycji tygodnika  Niedzieli
 • Artur i Dorota Lewtak- moderatorzy dzieła nowej Ewangelizacji Przyjaciół Oblubieńca przy parafii św. Maksymiliana Kolbego

Idea Medalu św. Maksymiliana Kolbe zrodziła się w wyniku współpracy  środowiskowej Parafii św. Maksymiliana Kolbe i Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie - placówki kształcącej kadry dla pomocy społecznej.

Nominowani do otrzymania medali i dyplomów – to nie tylko ludzie „z pierwszych stron gazet”, znani, popularni, na wysokich stanowiskach. Medalem może być wyróżniony każdy (człowiek, instytucja), kto w swoim działaniu kieruje się misją sprowadzającą się do słów wypowiedzianych przez o. Maksymiliana Kolbe:  „Kochaj i służ”.

Ustanowienie Medalu jest działaniem wychodzącym naprzeciw tym potrzebom. Kapituła Medalu (a są w niej prof. Leszek Mądzik, prof. Janusz Kirenko, prof. Teresa Księska-Falger, dziennikarz Marek Skowronek, ksiądz Marek Sapryga, Adam Szymala, Kazimierz Rejmak) skupia swoją uwagę i wyróżnia tych, którzy podejmują w swoim funkcjonowaniu społecznym trud „normalności.''

W poprzednich trzech edycjach Medalami zostali uhonorowani m.in.: Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie, ksiądz abp Bolesław Pylak, dr Wanda Połtawska, pośmiertnie dziennikarska Polskiego Radia Lublin Dorota Gonet,  aktorka i piosenkarka Stanisława Celińska oraz działająca na rzecz społeczności lokalnej Alicja Dec.

Medal został wykonany rękoma niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z czerwonej, wypalonej cegły. Przedstawia na awersie twarz św. Maksymiliana Kolbe inspirowaną obrazem Lucjana Jagodzińskiego, wyrzeźbioną przez pracująca w WTZ Bożenę Sadowską z umieszczonym w dolnej części Medalu napisem  „Kochaj i służ”. Rewers obrazuje zarys mieszczącej się przy Drodze Męczenników Majdanka w Lublinie świątyni p.w. św. Maksymiliana Kolbe. Medal nawiązuje w swoim artystycznym wyrazie do starożytnej pieczęci. Uzupełnieniem projektu jest opracowany graficznie przez prof. Leszka Mądzika Dyplom „Kochaj i służ” (wyróżnienie Kapituły).

Wręczenie Medalu abp Mieczysławowi Mokrzyckiemu nastąpi podczas sprawowanej 
o godzinie 12-tej Mszy Świętej (OKOŁO GODZINY 13.00).

Pozostałe Medale i Dyplomy zostaną wręczone po mszy o godzinie 18:00 (około godziny 18:50).

Miejsce: Kościół pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe – Droga Męczenników Majdanka 27.

Data: 08 grudnia 2017 r.

Zapraszamy do udziału w obu uroczystościach

Kapituła Medalu św. Maksymiliana Kolbego- Kochaj i Służ.

 

MOBILNY ABSOLWENT”- informacja o projekcie

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa, 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Realizatorem projektu jest: Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych wchodząca w skład Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie ul. Sulisławicka 7.www.sppss.lublin.pl

Cel projektu: zwiększenie szans na zatrudnienie 300 uczniów Szkoły, poprzez nabycie przez nich nowych umiejętności zawodowych i poza zawodowych.

Okres realizacji projektu: od marca 2017 do października 2020 na terenie województwa lubelskiego.

Uczestnicy projektu: 300 uczniów Szkoły z rekrutacji: 2015/2016 (klasy pierwsze i klasy drugie), 2016/2017 (klasy pierwsze i drugie), 2017/2018 (klasy pierwsze i drugie), 2018/2019 (klasy pierwsze i drugie) 2019/2020 (klasy pierwsze i drugie) uczących się w systemie dziennym:

1) technik masażysta,

2) terapeuta zajęciowy,

3) technik usług kosmetycznych.

Zakres wsparcia:

 1. dodatkowe kursy specjalistyczne, udziałw jednodniowych wycieczkach edukacyjnych zorganizowanych w trakcie nauki w Szkole:

1) technik masażysta: taping rehabilitacyjny - 16 godzin, masaż bańką chińską i kijami bambusowymi - 16 godzin, manipulacja powięzi – 16 godzin, masaż tkanek głębokich – 16 godzin; wycieczka - Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie - Jeziorna

2) technik usług kosmetycznych: przedłużanie rzęs -16 godzin, stylizacja paznokci metodą tytanową – 16 godzin, masaż limfatyczny twarzy – 16 godzin, zastosowanie kwasów leczniczych w kosmetologii– 16 godzin; wycieczka - Fabryka kosmetyków „Bandi” w Czosnowie

3) terapeuta zajęciowy: florystyka – 16 godzin, rękodzieło wiklinowe – 16 godzin, ceramiczna mozaika artystyczna – 16 godzin, dekoracja wnętrz i przyjęć okolicznościowych – 16 godzin; wycieczka - Skansen w Sanoku

 1. kurs nauki jazdy kategorii B,łącznie z pierwszym egzaminem w WORD.
 2. staże zawodowe,wykraczających poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego u  pracodawców w wymiarze 300 godzin (150 godzin w miesiącu). Dla każdej z osób odbywających staż przewidziane jest stypendium w wysokości 1500,00 zł. miesięcznie.
 3. indywidualne doradztwo zawodowezorganizowane we współpracy z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Dnia 25 listopada 2017 r. (sobota) sekretariat nieczynny!!!

 Znalezione obrazy dla zapytania NNW

Prosimy o pilny kontakt z sekretariatem osoby, które w ostatnich dniach października wykupiły ubezpieczenie NNW.

 

OGŁOSZENIE!!!

Dnia 27 października 2017 r.  (piątek) o godz. 15.00 w siedzibie Szkoły  odbędą się Otrzęsiny dla I roku oraz rozdanie indeksów.

Serdecznie zapraszamy!!!

24 października 2017 r. godz. 9.00-14.00w siedzibie Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych im. A. Bączkowskiego przy ul. Sulisławickiej 7 w Lublinie odbędą się TARGI UMIEJĘTNOŚCI.Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych na ciekawe warsztaty!!! 
Szczegółowy program dostępny na plakacie TARGÓW.