Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych wchodzi w skład Kolegium Pracowników Służb Społecznych

O bibliotece
Regulamin
Katalog
Godziny pracy

Katalog online 

 

Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań słuchaczy, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, przygotowującą do samokształcenia, edukacji ustawicznej, doskonaleniu warsztatu nauczycieli i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej. Z biblioteki mogą korzystać słuchacze, nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Biblioteka składa się z jednego pomieszczenia, w którym wydzielona jest wypożyczalnia oraz czytelnia wyposażona w komputery i drukarkę. Biblioteka udostępnia zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego. Księgozbiór biblioteki liczy 12300 woluminów.

Biblioteka gromadzi i udostępnia książki z zakresu literatury fachowej wspomagające nauczanie zawodów kształconych w szkole i kolegium. Słuchacze mają możliwość wypożyczania wszystkich podręczników potrzebnych do nauki zawodu na kierunkach prowadzonych przez Szkołę.


Działy wyodrębnione w bibliotece związane są z profilem nauczania:

004    Informatyka i technika komputerowa

159.9 Psychologia

16      Logika. Teoria poznania. Metodologia

17      Etyka, moralność

304    Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna

311    Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne

316    Socjologia

316.356.16 Grupy krewniacze. Rodzina. Socjologia rodziny

316.6  Psychologia społeczna

32      Nauki polityczne. Polityka

33       Nauki ekonomiczne. Gospodarka. Ekonomia

331     Praca

34       Nauki prawne. Prawo

364     Organizacja opieki i pomocy społecznej. Formy opieki i pomocy

37       Oświata. Pedagogika. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystywanie czasu wolnego

371.13/.14 Szkolenie i doskonalenie nauczycieli

376     Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii .Szkolnictwo specjalne.

61       Medycyna

613     Higiena ogólna i osobista

614     Zdrowie i bezpieczeństwo publiczne

616     Choroby. Patologia. Medycyna kliniczna

616.89 Psychiatria. Choroby psychiczne. Psychopatologia

654     Biurowość. Organizacja biura. Technika pracy biurowej

808.5  Retoryka

811.111 Język angielski

82-3    Literatura piękna

 

Oprócz wydawnictw zwartych w bibliotece gromadzone są również czasopisma.

 • Florysta
 • Nasz dom i ogród flora
 • Teczka terapii zajęciowej
 • Beauty Forum
 • Rehabilitacja w praktyce
 • Asysta dentystyczna
 • Terapia specjalna dzieci i dorosłych
 • Podolog

 

Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli.

1.Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy słuchacze i pracownicy .

2.Przeglądanie zasobów bibliotecznych może odbywać się w komputerowej bazie danych programu MOL OPTIVUM

3.Dokonując wypożyczeń lub zwrotów książek należy podać swoje imię, i nazwisko .

4.Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko. Nie wypożycza się książek na nazwisko koleżanek lub kolegów.

5.Jednorazowo wypożyczyć można 4 książki na okres 4 tygodni. Przeczytane książki należy natychmiast zwrócić do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

6.Okres wypożyczenia książki może zostać przedłużony na prośbę czytelnika, jeżeli nie ma na tę książkę zapotrzebowania.

7.Zbiory biblioteki są naszą wspólną własnością. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem 
i zagubieniem

8.Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej, wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza.

9.Słuchacze mogą wypożyczać do domu archiwalne numery czasopism gromadzonych
w bibliotece.

10.Z książek znajdujących się w księgozbiorze podręcznym można korzystać tylko na terenie biblioteki. Słuchacze mogą sami wybierać książki potrzebne do pracy w czytelni.

11.Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa odrębny regulamin.

12.Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.

13.W bibliotece należy zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać innym słuchaczom w nauce.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

1.Z komputerów multimedialnych mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy słuchacze i pracownicy  
w godzinach pracy biblioteki .

2. Komputery w bibliotece  służą przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet, przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni oraz korzystania ze       zautomatyzowanych katalogów bibliotecznych systemu Mol.

3.Słuchacze mogą korzystać na miejscu z encyklopedii multimedialnych, słowników i innych baz danych zakupionych przez bibliotekę.

4.Słuchacze mogą korzystać z zainstalowanej drukarki do przygotowywania materiałów potrzebnych do lekcji. Wydruk jest możliwy tylko na własnym papierze.

5.Korzystanie z nagrywarki jest możliwe tylko po uprzednim uzgodnieniu treści przeznaczonych do skopiowania z bibliotekarzem. Należy zwracać  szczególną uwagę na poszanowanie praw      autorskich twórców programów!!!

6.NIE WOLNO zmieniać ustawień w BIOS-ie oraz ustawień systemu Windows.

7.NIE WOLNO wgrywać własnych programów 
i kasować zainstalowanych.

8.NIE WOLNO włączać i rozłączać kabli zasilających.

9. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.

10.Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników 
w czytelni należy zachować ciszę.

11.W czytelni nie wolno spożywać pokarmów oraz napojów.

12.Za naruszanie regulaminu będą nakładane kary np. zakaz korzystania z komputerów przez wyznaczony czas.

Katalog online

MOL NET+ OPAC to publicznie dostępny katalog biblioteki przeznaczony dla jej czytelników.

Na stronie głównej witryny znajdziesz wyszukiwanie oraz top-listy przedstawiające popularne tytuły (listy są aktualizowane codziennie).

Na górze znajdziesz nawigację, a w niej:

 1. Link do zestawień utworzonych przez bibliotekę,
 2. Przycisk pomocy (uruchamia krótki przewodnik po zawartości danej podstrony),
 3. Przycisk logowania się,
 4. Wybór języka witryny.

Po zalogowaniu otrzymujesz dostęp do dodatkowych funkcji związanych ze swoim profilem (historia i bieżące wypożyczenia, lista zaległości oraz wykonanych rezerwacji). Możliwość rezerwacji pojawi się przy egzemplarzach dopiero gdy będziesz zalogowany/a.

Wyszukiwanie

Do wyszukiwania w katalogu OPAC służy jedno pole wyszukiwawcze. Podczas wprowadzania poszukiwanej informacji system generuje automatyczne podpowiedzi. Po wprowadzeniu w pole wyszukiwania informacji kliknij ikonkę z lupą lub naciśnij na klawiaturze komputera Enter. Wybranie poszukiwanego hasła z listy podpowiedzi spowoduje wykonanie automatycznego wyszukiwania.

Możliwe jest zawężenie listy z wynikami wyszukiwania. Aby wykonać to:

 • przed uruchomieniem wyszukiwania – wybierz jeden z indeksów wyszukiwawczych: 'Wszędzie’, 'Autor’, 'Tytuł’ lub 'Temat’ (dostępnych obok ikonki lupy),
 • po uruchomieniu wyszukiwania – za pomocą tzw. facetów (filtrów) znajdujących się po lewej stronie listy wyników.

Naciśnięcie ikonki lupy bez wprowadzania hasła do wyszukania spowoduje pojawienie się listy wszystkich tytułów dostępnych w księgozbiorze biblioteki.

Filtrowanie wyników

Katalog Online pozwala na filtrowanie listy wyników wyszukiwania tak abyś mógł szybciej dotrzeć do poszukiwanego dzieła. Dostępne filtry wyszukiwawcze to:

 • Rodzaj dokumentu
 • Autor
 • Temat
 • Wydawca
 • Rok wydania

Można korzystać z kilku filtrów wyszukiwawczych jednocześnie. Wybrane przez Ciebie filtry są widoczne ponad listą wyników wyszukiwania.

Widoczna cyfra przy filtrze informuje o liczbie opisów bibliograficznych powiązanych z danym filtrem.

Opcja „Pokaż więcej” umożliwi zaprezentowanie większej liczby haseł w filtrach.

Zestawienia

Zestawienie to lista zawierająca tytuły książek, filmów, audiobooków itp. dotyczących jendego wspólnego tematu np. Kultury Japonii. Zestawienia są przygotowywane i publikowane w katalogu online przez bibliotekarzy.

Kliknięcie wybranego tytułu zestawienia spowoduje prezentację jego zawartości czyli wszystkich powiązanych z danym zestawieniem opisów bibliograficznych. Lista opisów jest stronicowana, przechodzenie do kolejnej strony jest możliwe poprzez korzystanie z opcji wyboru konkretnego numeru strony lub z przycisków „Poprzednia” i „Następna”.

Kliknięcie na tytuł zawarty w zestawieniu pozwoli na obejrzenie całego opisu bibliograficznego oraz ewentualne zarezerwowanie dostępnego egzemplarza.

Logowanie i rejestracja

Jak zalogować się do katalogu biblioteki?

Aby móc zalogować się na swoje konto w katalogu, musisz najpierw podać swój adres e-mail osobie pracującej w bibliotece. Mail ten będzie Twoim loginem.

Potem wystarczy kliknąć w ikonkę kluczyka w prawym górnym rogu i zalogować się lub ustawić swoje hasło.

 • Jeśli logujesz się po raz pierwszy za pomocą tego e-maila, to kliknij „Załóż konto” i postępuj zgodnie z prezentowanymi wskazówkami. To umożliwi ustawienie hasła dla tego maila.
 • Jeśli masz już ustawione hasło dla tego e-maila, to możesz do razu zalogować się do katalogu biblioteki. Dla wszystkich programów w tym systemie logowania możesz używać tego samego loginu i hasła.

Jak zmienić login?

Loginu (adresu mailowego) przypisanego do konta bibliotecznego nie można zmienić samodzielnie. Musisz podać nowy adres e-mail, którym chcesz się logować bibliotekarce (lub bibliotekarzowi).

Po zmianie maila przez bibliotekę ustaw nowe hasło tak jak poprzednio.

Profil użytkownika

„Twoje konto” zawiera wszystkie dane dotyczące Twojego konta bibliotecznego. Informacje te są dostępne po zalogowaniu się.

„Twoje konto” zawiera następujące zakładki:

 • Profil – czyli Twoje podstawowe dane.
 • Wypożyczenia – Twoje aktualne wypożyczenia.
 • Zaległości – lista Twoich zaległych tytułów.
 • Rezerwacje – lista zarezerwowanych przez Ciebie tytułów.
 • Historia wypożyczeń – lista wszystkich wypożyczanych przez Ciebie tytułów.

Rezerwacje

Rezerwacji podlega egzemplarz wybranego tytułu. Aby wykonać rezerwację musisz zalogować się, wyszukać interesujący Cię tytuł, a następnie przejść do listy egzemplarzy gdzie widoczny jest przycisk „Rezerwuj”.

Rezerwacja jest możliwa tylko wtedy, gdy system rezerwacji w danej bibliotece jest aktywny oraz gdy wybrany egzemplarz jest dostępny.

Status Twojej rezerwacji, jak i termin jej wygaśnięcia będzie widoczny w Twoim koncie.

 

Kontakt email: biblioteka@sppss.lublin.pl

Skip to content