Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych wchodzi w skład Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Technik usług kosmetycznych

Tytuł zawodowy: Technik usług kosmetycznych (514207) – Kwalifikacje Zawodowe Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry

Tryb nauki: dziennie, zaocznie

Technik usług kosmetycznych w profesjonalny sposób świadczy usługi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej w obrębie twarzy i ciała. Wykonuje zabiegi związane z upiększaniem oczu, dłoni i stóp. Ściśle współpracuje z lekarzem dermatologiem, jako specjalista udziela porad pielęgnacyjnych w warunkach domowych. Może zajmować się również stylizacją i wizażem.

SZKOŁA POKRYWA WSZELKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM MATERIAŁÓW POTRZEBNYCH DO PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.

Pracownie do zajęć praktycznych zostały wyposażone w ramach projektów:

  1.   „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym.
  2. „Mobilny absolwent” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe

MOBILNY ABSOLWENT

$

Zakres realizowanych treści w ramach zajęć praktycznych

• Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające okolice oczu
• Zabiegi pielęgnacyjne różnych rodzajów cer
• Zabiegi z zakresu manicure i pedicure
• Wykonywanie makijażu
• Zabiegi z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury: kawitacja, sonoforeza, mikrodermabrazja, mezoterapia, fale radiowe
• Depilacja woskiem
• Zabiegi pielęgnacyjne ciała

$

Wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym praktycznym

• Pracownia kosmetyki
• Pracownia wizażu
• Pracownia chemii kosmetycznej

$

Wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym

• Język angielski zawodowy
• Informatyka w zawodzie
• BHP z elementami pierwszej pomocy
• Podstawy pracy kosmetyczki: elementy prawa i ekonomiki
• Psychologia
• Anatomia, fizjologia i patofizjologia
• Podstawy żywienia
• Higiena
• Dermatologia
• Chemia kosmetyczna
• Fizykoterapia
• Kosmetologia
• Wizaż
• Podstawy przedsiębiorczości
• Język migowy

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych

• przeprowadzenia diagnozy kosmetycznej
• wykonywania zabiegów pielęgnacji i upiększających
• udzielania porad kosmetycznych
• organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego

Absolwent może podjąć pracę w

• gabinetach kosmetycznych
• salonach SPA
• salonach manicure i pedicure

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza

• świadectwo państwowe ukończenia szkoły policealnej
• dyplom państwowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik usług kosmetycznych wraz z suplementem w języku polskim i angielskim

Skip to content