Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych wchodzi w skład Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Florysta

Tytuł zawodowy: Florysta (343203) – Kwalifikacje Zawodowe OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych

Czas trwania nauki: 1 rok, 2 semestry

Tryb nauki: zaoczny

Florysta posiada umiejętność projektowania i wykonywania kompozycji roślinnych na różne okazje. Zajmuje się wizualną oprawą uroczystości i imprez, potrafi aranżować wnętrza, jak i przestrzeń otwartą z zastosowaniem materiału roślinnego oraz materiałów ozdobnych.

SZKOŁA POKRYWA WSZELKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM MATERIAŁÓW POTRZEBNYCH DO PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.

 

$

Zakres realizowanych treści w ramach zajęć praktycznych

• florystyka ślubna, sakralna, żałobna, świąteczna, sezonowa
• dekoracje pomieszczeń, tarasów i balkonów, stoisk targowych, witryn
• land art, rabaty i kwietniki, instalacje florystyczne
• rodzaje materiałów roślinnych, dekoracyjnych i technicznych stosowanych we florystyce
• tradycyjne i nowe techniki wykonawstwa florystycznego
• zasady komponowania i historia aranżacji florystycznych
• florystyczna dokumentacja projektowa
• podstawy obrotu materiałem roślinnym
• fotografia kompozycji roślinnych
• elementy sztuki i estetyki oraz trendy we florystyce

$

Wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym praktycznym

• Pracownia projektowania i materiałoznawstwa florystycznego
• Pracownia dekoracji roślinnych i wystroju wnętrz
• Pracownia umiejętności zawodowych
• Praktyka zawodowa

$

Wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym

• Podstawy florystyki i kompozycji florystycznych
• Materiał roślinny
• Podstawy działalności florystycznej
• Język angielski zawodowy (we florystyce)
• Zarys psychologii
• Elementy informatyki
• Informatyka w zawodzie florysty
• BHP z elementami pierwszej pomocy
• Podstawy przedsiębiorczości
• Język migowy

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych

• projektowania i wykonywania dekoracji roślinnych
• aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni
• prowadzenia florystycznej działalności gospodarczej
• współpracy zawodowej z branżami pokrewnymi (dekoratorstwo, architektura krajobrazu, ogrodnictwo, szkółkarstwo).

Absolwent może podjąć pracę w

• kwiaciarniach
• firmach zajmujących się dekoracją wnętrz,
• studiach florystycznych
• firmach zajmujących się organizacją wydarzeń
• biurach projektowych

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza

• świadectwo państwowe ukończenia szkoły policealnej
• dyplom państwowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Florysta wraz z suplementem w języku polskim i angielskim

Skip to content