Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych wchodzi w skład Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Nowi nauczyciele dyplomowani

W dniu 31 sierpnia 2023 na uroczystej ceremonii w Urzędzie Wojewódzkim z rąk Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk, nauczycielki z naszej Szkoły Pani Sylwia Celoch i Pani Marzena Czarnecka-Włoch otrzymały akty nadania najwyższego stopnia awansu nauczyciela. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej w trakcie postępowania na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego uzyskały maksymalną liczbę punktów.

Gratulujemy!

Dyplomowanie
Skip to content