PODOLOG   NOWOŚĆ ! 

Podolog wykonuje:

 • zabiegi podologicznych higieniczno-pielęgnacyjno-profilaktycznych na kończynach dolnych ze szczególnym uwzględniem stóp.
 • zabiegi podologiczno - lecznicze oraz z zakresu profilaktyki wtórnej na stopach w zależności od rodzaju schorzenia.
 • zabiegi profilaktyczno-lecznicze na stopach u osób chorujących na cukrzycę
 • organizuje pracę oraz stanowiska podczas wykonywania zabiegów podologicznych.

Przedmioty realizowane w szkole:

 • preparaty kosmetyczne i farmaceutyczne w podologii,
 • podstawy wykonywania zabiegów podologicznych,
 • edukacja i profilaktyka w zabiegach podologicznych,
 • język obcy w podologii,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • podstawy działalności zawodowej,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • podstawy anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc.

Miejsce realizacji praktyk zawodowych

 • gabinety podologiczne
 • domy pomocy społecznej
 • zakłady opiekuńczo – lecznicze
 • poradnie.

Nauka trwa 2 lata w systemie stacjonarnym.

W ostatnim semestrze nauki słuchacze zdaja egzamin zawodowy. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie , w kwalifikacji FRK.05 – Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych.
Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje również dyplom zawodowy i tytuł technika podologa.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy