,,Uwarunkowania osobowościowe wyborów zawodowych''

  • 28.10.2022 r.  (piątek) godz. 8.45 (dla kierunków dziennych)
  • 24.11.2022 r.  (czwartek) godz. 16.30 (dla kierunków stacjonarnych)