Oto link do filmu wideo z wyjazdu do Francji w ramach projektu SHAKER.

https://drive.google.com/file/d/1MAxCgtlRWUHG19KQFfttgvou9pGpnQTj/view

 

Przedstawiciele Kolegium Pracowników Służb Społecznych, Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wzięli udział w drugim spotkaniu szkoleniowym projektu SHAKER organizowanym w Regionie Grand Est (Francja )w dniach 14-18 marca br. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia w zawodach medycznych i społecznych we Francji oraz wsparcia tych obszarów w uzupełnianiu luk na rynku pracy na przykładzie Regionu Grand Est.

Program wizyty był bogaty w spotkania w centrach szkoleniowych, szkołach prywatnych i publicznych kształcących pracowników społecznych, pielęgniarki, opiekunów medycznych, opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, itp. Zaprezentowano formy wsparcia finansowego szkoleń na tych kierunkach poprzez Region Grand Est i inne instytucje regionalne oraz formy promocji zawodów. Przedstawiono również model walidacji kompetencji zdobytych w pracy zawodowej, który zakłada ścisłą współpracę pracodawców, centrów szkoleniowych, pracowników i urzędów pracy. Francuski system szkolnictwa kładzie duży nacisk na zajęcia i staże praktyczne, dlatego też kształcenie w zawodach medycznych często w blisko lub ponad 50 % stanowi praktyka w domach opieki osób starszych, szpitalach itp. W przypadku Regionu Grand Est liczba osób kształconych w zawodach medycznych jest ściśle powiązana z potrzebami rynku pracy. Prawie 100% absolwentów wspomnianych zawodów znajduje pracę tuż po zdobyciu dyplomu, a zapotrzebowanie na nich ciągle rośnie.

SHAKER to międzynarodowe przedsięwzięcie z obszaru kształcenia zawodowego, zdrowia i opieki społecznej. Projekt jest finansowany ze środków programu ERASMUS +, a jego partnerami są Kraj morawsko-śląski w Czechach (koordynator), Region Grand Est (Francja), Prowincja Gelderland (Holandia) oraz Województwo Lubelskie. Dodatkowo w projekcie udział biorą po 2 szkoły zawodowe z Holandii, Czech i Polski: Fundacja Regionalnego Centrum Szkoleniowego Rivor w Tiel, Stichting BVE Oost-Gelderland w Doetinchem, Stredni zdravotnicka skola a Vyssi odborna skola zdravotnicka z Ostrawy, Stredni skola prof. Zdenek Matejcka z Ostrawy-Poruba, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie i Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie. Czas trwania projektu to 30 miesięcy (01.10.2020 – 31.03.2023), natomiast budżet przedsięwzięcia wynosi 175970,00 Euro.