Dyrektor

dr hab. Anna Dudak

 

Wicedyrektor

mgr Wioletta Osika-Wiśniewska

 

Kierownik szkolenia praktycznego

mgr Ewa Żminda