Dyrektor

mgr Iwona Grudzień-Bielaszewska

 

Wicedyrektor

mgr Wioletta Osika- Wiśniewska

 

Kierownik szkolenia praktycznego

mgr Ewa Żminda