Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie pod patronatem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie

Rekrutacja

Przyjmujemy bez egzaminów.  Decyduje kolejność zgłoszeń.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Podanie kandydata o przyjęcie do Szkoły Policealnej (formularz zgłoszeniowy);
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub ksero;
  • trzy fotografie w formacie legitymacyjnym;
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki (skierowania będą wystawiane w sekretariacie);
  • kserokopia dowodu osobistego;

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwent otrzymuje z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Istnieje możliwość otrzymania suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - szczegóły.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem nauki w Naszej Szkole przyjdź do Nas lub napisz.

 

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.30.

Szkoła Policealna
Pracowników Służb Społecznych
im. A. Bączkowskiego
ul. Sulisławicka 7
20-360 Lublin

tel. 81 748 18 81