Projekt zrealizowany

 

logo1.jpg

 

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans młodzieży w dostępie do zdobycia kwalifikacji kluczowych w zakresie zawodów profesjonalnego pomagania, gwarantujących sukces zawodowy w kraju i Unii Europejskiej.

 

Rekrutacja uczestników wydziału stacjonarnego zajęć pozalekcyjnych i kursów odbywa zgodnie z polityką równych szans (bez względu na płeć) z grona słuchaczy Kolegium. Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatne materiały szkoleniowe.

Słuchacze Kolegium uczestniczą w:

Zajęciach pozalekcyjnych

* Wybrane ITI (tworzenie stron WWW, elementy grafiki komputerowej
* Podstawy języka angielskiego wersja uzawodowiona
* Asertywność jako metoda budowania poprawnych relacji interpersonalnych.

Kursach

* Podstawy języka migowego
* Arteterapia w pracy z klientem w różnym wieku i o różnej potrzebach bio-psycho-społecznych
* Techniki BLS/AED (ratowanie życia osób, które doznały nagłego zatrzymania krążenia))
* Kurator społeczny
* Opiekun kolonijny

 

ZOBACZ ZDJĘCIA Z REALIZACJI PROJEKTU !!!

 

ZOBACZ FILM Z REALIZACJI PROJEKTU !!!