MOBILNY ABSOLWENT”- informacja o projekcie

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa, 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Realizatorem projektu jest: Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych wchodząca w skład Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie ul. Sulisławicka 7.

Cel projektu: zwiększenie szans na zatrudnienie 300 uczniów Szkoły, poprzez nabycie przez nich nowych umiejętności zawodowych i poza zawodowych.

Okres realizacji projektu: od marca 2017 do października 2020 na terenie województwa lubelskiego.

Uczestnicy projektu: 300 uczniów Szkoły z rekrutacji: 2015/2016 (klasy pierwsze i klasy drugie), 2016/2017 (klasy pierwsze i drugie), 2017/2018 (klasy pierwsze i drugie), 2018/2019 (klasy pierwsze i drugie) 2019/2020 (klasy pierwsze i drugie) uczących się w systemie dziennym:

1) technik masażysta,

2) terapeuta zajęciowy,

3) technik usług kosmetycznych,

4) florysta.

Zakres wsparcia:dodatkowe kursy specjalistyczne, udział w jednodniowych wycieczkach edukacyjnych zorganizowanych w trakcie nauki w Szkole:

1) technik masażysta: taping rehabilitacyjny - 16 godzin, masaż bańką chińską i kijami bambusowymi - 16 godzin, manipulacja powięzi – 16 godzin, masaż tkanek głębokich – 16 godzin; wycieczka - Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie - Jeziorna

2) technik usług kosmetycznych: przedłużanie rzęs -16 godzin, stylizacja paznokci metodą tytanową – 16 godzin, masaż limfatyczny twarzy – 16 godzin, zastosowanie kwasów leczniczych w kosmetologii– 16 godzin; wycieczka - Fabryka kosmetyków „Bandi” w Czosnowie

3) terapeuta zajęciowy: florystyka – 16 godzin, rękodzieło wiklinowe – 16 godzin, ceramiczna mozaika artystyczna – 16 godzin, dekoracja wnętrz i przyjęć okolicznościowych – 16 godzin; wycieczka - Skansen w Sanoku

4)kurs nauki jazdy kategorii B, łącznie z pierwszym egzaminem w WORD.

5)staże zawodowe, wykraczających poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego u  pracodawców w wymiarze 300 godzin (150 godzin w miesiącu). Dla każdej z osób odbywających staż przewidziane jest stypendium w wysokości 1500,00 zł. miesięcznie.

6)indywidualne doradztwo zawodowe zorganizowane we współpracy z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.