Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie pod patronatem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie

O bibliotece

 

 

Biblioteka składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalnii czytelni, które stanowią Multimedialne Centrum Informacyjne.MCI dysponuje 8 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, drukarki i skanera.Biblioteka gromadzi i udostępnia zbiory  literatury naukowej z różnych dziedzin wiedzy i fachowej wykorzystywanej w kształceniu pracowników socjalnych.

Księgozbiór jest stale poszerzany, wzbogacany i uzupełniany o nowe pozycje. Posiadamy zbiór podręczników wydanych w ramach serii  "Biblioteka Pracownika Socjalnego".

Biblioteka jest w całości skomputeryzowana, co umożliwia czytelnikom szybki i wygodny dostęp do zbiorów. Obsługa jest prowadzona z użyciem elektronicznego kodowania, a wybrane książki są zapisywane na konto czytelnika za pomocą czytnika kodów kreskowych.Księgozbiór biblioteki liczy obecnie 1148 woluminów, 78 kaset VHS, 106 płyt CD, 151 płyt DVD.Zbiory zostały sklasyfikowane wg. Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD) oraz opracowane za pomocą programu komputerowego MOL OPTIVUM 2000+.

 

Zapraszamy na wirtualny spacer po bibliotece

 

 

Działy wyodrębnione w bibliotece związane są

z profilem nauczania:

 

004                  Informatyka i technika komputerowa

159.9                Psychologia

16                    Logika. Teoria poznania. Metodologia

17                    Etyka, moralność

304                  Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna

311                  Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne

316                  Socjologia

316.356.16        Grupy krewniacze. Rodzina. Socjologia rodziny

316.6               Psychologia społeczna

32                   Nauki polityczne. Polityka

33                   Nauki ekonomiczne. Gospodarka. Ekonomia

331                 Praca

34                   Nauki prawne. Prawo

364                  Organizacja opieki i pomocy społecznej. Formy opieki i pomocy

37                   Oświata. Pedagogika. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystywanie czasu wolnego

371.13/.14        Szkolenie i doskonalenie nauczycieli

376                  Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii .Szkolnictwo specjalne.

61                    Medycyna

613                  Higiena ogólna i osobista

614                  Zdrowie i bezpieczeństwo publiczne

616                  Choroby. Patologia. Medycyna kliniczna

616.89              Psychiatria. Choroby psychiczne. Psychopatologia

654                  Biurowość. Organizacja biura. Technika pracy biurowej

808.5               Retoryka

811.111            Język angielski

82-3                Literatura piękna

Oprócz wydawnictw zwartych w bibliotece gromadzone są również czasopisma.

 


 • Charaktery
 • Praca Socjalna
 • Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 • Wspólne Tematy
 • Zdrowie
 • Wena
 • Teczka terapii zajęciowej
 • Nasz dom i ogród.Flora
 • Florysta
 • Moje dekoracje
 • Beauty Forum
 • Rehabilitacja w praktyce