Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie pod patronatem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie

KURS opiekunka środ.

KWALIFIKACY KURS ZAWODOWY dający uprawnienia do wykonywania zawodu opiekunka środowiskowa.
Kurs przygotowuje do
egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie.

Wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym na kursie opiekunka środowiskowa

· Podstawy przedsiębiorczości

· Podstawy psychologii

· Wprowadzenie do socjologii

· Opieka i pielęgnacja człowieka

· Język migowy

· Organizacja opieki środowiskowej

· Technologia informacyjna

· Język angielski zawodowy

· Pracownia umiejętności zawodowych

· Pracownia opieki i pielęgnacji

· Trening umiejętności społecznych

· Pracownia aktywizacji

Kurs przeznaczony dla osób dorosłych. Absolwenci szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum, oraz absolwenci szkół policealnych i wyższych, którzy chcą w możliwie najkrótszym czasie zdobyć dodatkowe umiejętności zawodowe mogą wybrać nową formę kształcenia –kwalifikacyjny kursy zawodowy.

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego wynosi 410 godzin oraz

4 tygodnie praktyk zawodowych.

Minimalna liczna osób w grupie 20.

Terminy zajęć zostaną dostosowane do uczestników kursu.

Szczegółowe zapisy:

· OSOBIŚCIE- Odwiedź nas w Budynku  Szkoły ul. Sulisławicka 7 20-360 Lublin

· TELEFONICZNIE 81 748 18 81

· PRZEZ INTERNET - Zapisz się formularz zgłoszeniowy