Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie pod patronatem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie

KURS asyst.os. niepełnospr.

KWALIFIKACY KURS ZAWODOWY dający uprawnienia do wykonywania zawodu asystent osoby niepełnosprawnej.

Kurs przygotowuje do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie.

Wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym na kursie asystent osoby niepełnosprawnej

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
 • Elementy anatomii i patologii człowieka
 • Język migowy
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Organizacja pomocy i wsparcia osobie niepełnosprawnej
 • Technologia informatyczna
 • Język obcy zawodowy
 • Pracownia umiejętności opiekuńczych
 • Pracownia terapii zajęciowej i aktywizacji
 • Praktyka zawodowa- pracownia umiejętności zawodowej

Kurs przeznaczony dla osób dorosłych. Absolwenci szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum, oraz absolwenci szkół policealnych i wyższych, którzy chcą w możliwie najkrótszym czasie zdobyć dodatkowe umiejętności zawodowe mogą wybrać nową formę kształcenia -kwalifikacyjny kursy zawodowy.

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego wynosi 410 godzin oraz 8 tygodni praktyk zawodowych.

Minimalna liczna osób w grupie 20.

Terminy zajęć zostaną dostosowane do uczestników kursu.

Szczegółowe zapisy:

 • OSOBIŚCIE- Odwiedź nas w Budynku Szkoły ul. Sulisławicka 7 20-360 Lublin
 • TELEFONICZNIE- 81748 18 81
 • PRZEZ INTERNET- Zapisz się formularz zgłoszeniowy