Drukuj

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Terapeuta zajęciowy jest przygotowany do tworzenia indywidualnych i grupowych programów terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta, oceny sytuacji społecznej i zdrowotnej chorych, organizowania zajęć terapeutycznych w celu poprawy sprawności, zwiększenia zakresu ruchów, siły mięśni oraz kondycji psychicznej pacjentów, uczenia podopiecznych wykonywania prostych i złożonych czynności codziennych, uczenia się w ramach terapii: krawiectwa, dziewiarstwa, tkactwa i innych rzemiosł oraz prowadzenia gospodarstwa domowego, monitorowania przebiegu terapii zajęciowej. Terapeuta zajęciowy uzyskuje specjalistyczne kwalifikacje zawodowe.

Absolwenci tego kierunku potrafią:

Wymagania psychofizyczne terapeuty zajęciowego:

Wykaz przedmiotów w cyklu kształcenia:

Terapeuta zajęciowy może podjąć pracę w:

Nauka trwa 2 lata w systemie dziennym. Zajęcia prowadzone są przed południem lub po południu.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.
Egzamin z kwalifikacji K1- odbywa się pod koniec IV semestru.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy