Drukuj

OPIEKUN MEDYCZNY

Opiekun medyczny jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Do zadań opiekuna medycznego należy miedzy innymi:rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.

Opiekun medyczny może podjąć pracę w:

Wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym praktycznym:

Nauka trwa 1,5 roku w systemie dziennym i stacjonarnym.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwent otrzymuje z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej "SUPLEMENT EUROPASS"w języku polskim i języku angielskim potwierdzający kwalifikacje we wszystkich krajach Unii Europejskiej bez konieczności nostryfikowania dyplomu.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy