Drukuj

TECHNIK DENTYSTYCZNY NOWOŚĆ!!! 
Liczba miejsc ograniczona!!!

Technik dentystyczny wykonuje protezy zębowe, szyny dentystyczne i aparaty ortodontyczne zgodnie z przekazanym projektem na podstawie dostarczonych wycisków. Naprawia protezy zębowe, szyny dentystyczne i aparaty ortodontyczne. Obsługuje nowoczesne urządzenia
i aparaturę w pracowni protetycznej i ortodontycznej.

Technik dentystyczny może podjąć pracę w :

Wykaz przedmiotów nauczania:

Nauka trwa 2,5 roku w systemie dziennym.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.
Z.17. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz protez twarzy.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy