Drukuj

JEŻELI LUBISZ PRACĘ Z LUDŹMI,

LUBISZ POMAGAĆ INNYM W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH

TEN ZAWÓD JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE !!!


j0400019.jpg

 

Pracownik socjalny (ang. social worker) organizuje pomoc osobom indywidualnym, rodzinom, grupom społecznym w odzyskiwaniu lub wzmacnianiu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

Prowadzi poradnictwo w sprawach socjalnych i pokrewnych umożliwiających znalezienie i spożytkowanie środków do przezwyciężania trudności w osiąganiu indywidualnych celów. Organizuje i koordynuje pracę opiekunów społecznych.

 

Absolwent Kolegium uzyskuje szerokie kwalifikacje uprawniające go do zatrudnienia w placówkach pomocy społecznej, służbie zdrowia, stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, jednostkach administracji publicznej oraz samorządowej i realizacji zadań związanych z szeroko rozumianą pomocą, wsparciem i promocją społeczną.

 

Do najważniejszych zadań należą:

 

Pracownik socjalny pełni funkcję animatora działań w środowisku lokalnym.

Więcej informacji na stronie Kolegium