Drukuj

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ 

Opiekun osoby starsze udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom starszym, które nie maja dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Zadaniem opiekuna jest aktywizowanie osób starszych z wykorzystaniem rehabilitacji lub terapii. Opiekun pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych. Zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych.Kształcenie w zawodzie opiekun osoby starszej ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania następujących zadań zawodowych:

Opiekun osoby starszej może podjąć pracę w :

Wykaz przedmiotów w cyklu kształcenia:

Nauka trwa 2 lata w systemie zaocznym (sobota, niedziela).

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Egzamin z kwalifikacji
K.1 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej (Z.7.) zdawany na koniec IV semestru.

 Wypełnij formularz zgłoszeniowy