Drukuj

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Asystent osoby niepełnosprawnej aktywnie współpracuje z rodziną osoby niepełnosprawnej oraz instytucjami społecznymi przyczyniając się do tworzenia optymalnych warunków rozwoju osoby niepełnosprawnej. Ponadto, asystent prowadzi rehabilitację środowiskową, której głównym założeniem jest świadczenie usług osobom. Program rehabilitacji społecznej i medycznej oferowany przez asystenta osoby niepełnosprawnej dotyczy potrzeb zdrowotnych, psychicznych, zawodowych, społecznych i kulturalnych osoby niepełnosprawnej.

Asystent osoby niepełnosprawnej może podjąć pracę w:

Wykaz przedmiotów w cyklu kształcenia:

Nauka trwa 1 rok (dwa semestry).

Wypełnij formularz zgłoszeniowy