Drukuj

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Opiekunka środowiskowa organizuje opiekę oraz wsparcie społeczne osobie podopiecznej. Sprawuje opiekę nad osobą podopieczną, niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej. Pomaga osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia. Motywuje osobę podopieczną do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Opiekunka środowiskowa może podjąć pracę w:

Wykaz przedmiotów w cyklu kształcenia:

Nabór trwa.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy