Drukuj

OPIEKUNKA DZIECIĘCA     NOWOŚĆ!!!

Opiekunka dziecięca jest przygotowywana do planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. W jej zakres obowiązków wchodzi również pielęgnowanie dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego, prowadzenie działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka, promowanie zdrowia i prowadzenie działań profilaktycznych oraz udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

Opiekunka dziecięca może podjąć pracę w:

Wykaz przedmiotów nauczania w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Wykaz przedmiotów nauczania w kształceniu zawodowym praktycznym:

Nauka trwa 2 lata w systemie stacjonarnym.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.
Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy