Drukuj

FLORYSTA

Florysta tworzy dekoracje roślinne na różne okazje, od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych podnoszących estetykę otoczenia. Zajmuje się wizualną oprawą uroczystości i imprez,potrafi aranżować wnętrza oraz otwartą przestrzeń z zastosowaniem materiału roślinnego oraz materiałów ozdobnych. Wykorzystuje w swojej pracy zasady kompozycji plastycznej, estetyki i dekoratorstwa.SZKOŁA POKRYWA WSZELKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM MATERIAŁÓW POTRZEBNYCH DO PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU. Specyfiką kierunku w SPPSS jest specjalizacja w umiejętności projektowania i wykonywania artystycznych kompozycji florystycznych
Podczas nauki słuchacze przygotowani są z zakresu:

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Florysta może podjąć pracy w :

Wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym praktycznym: