FLORYSTA

Florysta tworzy dekoracje roślinne na różne okazje, od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych podnoszących estetykę otoczenia. Zajmuje się wizualną oprawą uroczystości i imprez,potrafi aranżować wnętrza oraz otwartą przestrzeń z zastosowaniem materiału roślinnego oraz materiałów ozdobnych. Wykorzystuje w swojej pracy zasady kompozycji plastycznej, estetyki i dekoratorstwa.SZKOŁA POKRYWA WSZELKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM MATERIAŁÓW POTRZEBNYCH DO PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU. Specyfiką kierunku w SPPSS jest specjalizacja w umiejętności projektowania i wykonywania artystycznych kompozycji florystycznych
Podczas nauki słuchacze przygotowani są z zakresu:

 • florystyki ślubnej, kościelnej, żałobnej, świątecznej, sezonowej
 • dekoracji pomieszczeń, tarasów i balkonów, stoisk targowych, witryn oraz aranżacji przestrzeni ogrodu
 • wykonywania rzeźby florystycznej, land artu, rabat i kwietników
 • rodzajów materiałów roślinnych, dekoracyjnych i technicznych stosowanych we florystyce
 • zasad komponowania i historii aranżacji florystycznych
 • tradycyjnych i nowych technik wykonawstwa florystycznego
 • opracowywania pełnej i profesjonalnej dokumentacji florystycznej
 • aktualnych trendów we florystyce
 • podstaw przedsiębiorczości florystycznej (prowadzenie firmy,postępowanie z klientem)
  i obrotem materiałem roślinnym
 • fotografiki kompozycji roślinnych, budowania port-folio florystycznego i prezentacji florystycznej
 • twórczego i kreatywnego myślenia w oparciu o wiedzę z zakresu sztuki i estetyki.

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • projektowania i wykonywania dekoracji roślinnych
 • aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni
 • prowadzenia florystycznej działalności gospodarczej
 • współpracy z branżami pokrewnymi (dekoratorstwo, architektura krajobrazu, ogrodnictwo, szkółkarstwo).

Florysta może podjąć pracy w :

 • kwiaciarniach,
 • firmach zajmujących się dekoracją wnętrz,
 • studiach florystycznych
 • firmach zajmujących się florystyką ślubną
 • biurach projektowych.

Wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • podstawy florystyki i kompozycji florystycznych
 • materiał roślinny
 • historia dekoracji roślinnych
 • środki techniczne i materiał dekoracyjny
 • działalność florystyczna
 • język angielski zawodowy (we florystyce)
 • elementy psychologii
 • elementy informatyki.

Wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • pracownia projektowania i materialoznawstwa florystycznego
 • pracownia dekoracji roślinnych i wystroju wnętrz
 • pracownia umiejetności zawodowych
 • praktyka zawodowa.

  Nauka trwa 1 rok  w systemie dziennym i zaocznym (sobota, niedziela).

  Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

  Wypełnij formularz zgłoszeniowy