Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie pod patronatem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
Czy masz alibi na okres, w któym nic nie zrobiłeś?
— Wiesław Brudziński

Informacje

 

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 04.09.2017
Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2017
Ferie zimowe 29.01-11.02.2018
Wiosenna przerwa świąteczna 29.03-3.04.2018
Zakończenie roku szkolnego 22.06.2018

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

30.04.2018

02.05.2018

04.05.2018