Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie pod patronatem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
Zwykły uczeń poszukuje mistrza.
Prawdziwy uczeń jest poszukiwany przez mistrza.
~Termos ©

Informacje

 

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 04.09.2017
Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2017
Ferie zimowe 16-29.01.2018
Wiosenna przerwa świąteczna 29.03-3.04.2018
Zakończenie roku szkolnego 22.06.2018

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: