TECHNIK MASAŻYSTA

Technik masażysta jest profesjonalnym pracownikiem służby zdrowia, realizującym swoje zadania zawodowe w kontakcie z ludźmi, będącymi w różnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej, społecznej i zawodowej.Słuchacze tego kierunku zdobywają wiedzę i opanowują umiejętności wykonywania masażu leczniczego, sportowego i kosmetyczno-profilaktycznego. Absolwent kierunku jest przygotowany do wykonywania różnych rodzajów masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych, obserwowania i oceniania reakcji pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikowania technik masażu, obsługiwania sprzętu i aparatury medycznej stosowanych podczas masażu. Masażysta dodatkowo przeprowadza zabiegi fizjoterapeutyczne, które wspomagają leczenie
i rehabilitację chorych.

Technicy masażyści mogą podejmować pracę w :

  • klinikach i szpitalach
  • zakładach rehabilitacyjnych
  • uzdrowiskach
  • gabinetach kosmetycznych
  • zakładach pomocy społecznej
  • przychodniach
  • zakładach opiekuńczo-leczniczych
  • gabinetach odnowy biologicznej
  • klubach sportowych
  • własnych gabinetach, prowadząc działalność gospodarczą.

Wykaz przedmiotów w cyklu kształcenia:

 • anatomia i fizjologia
 • zdrowie publiczne
 • wybrane zagadnienia kliniczne
 • wybrane zagadnienia z fizjoterapii
 • podstawy psychologii
 • teoria masażu
 • pracownia masażu
 • zajęcia praktyczne
 • podstawy prawa i ekonomiki
 • podstawy przedsiębiorczości
 • praktyka zawodowa

 Nauka trwa 2 lata w systemie dziennym i stacjonarnym (wieczorowym). Zajęcia odbywają się trzy razy
w tygodniu  w godzinach rannych i popołudniowych.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy