TECHNIK DENTYSTYCZNY 

Technik dentystyczny wykonuje protezy zębowe, szyny dentystyczne i aparaty ortodontyczne zgodnie z przekazanym projektem na podstawie dostarczonych wycisków. Naprawia protezy zębowe, szyny dentystyczne i aparaty ortodontyczne. Obsługuje nowoczesne urządzenia
i aparaturę w pracowni protetycznej i ortodontycznej.

Technik dentystyczny może podjąć pracę w :

 • pracowniach protetycznych i ortodontycznych
 • własnym laboratorium w ramach działalności gospodarczej.

Wykaz przedmiotów nauczania:

 • wychowanie fizyczne;
 • podstawy przedsiębiorczości;
 • anatomia i fizjologia człowieka;
 • materiały i technologie w technice dentystycznej;
 • modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej;
 • teoretyczne podstawy w technice dentystycznej;
 • teoretyczne podstawy ortodoncji;
 • bezpieczeństwo i higiena pracy;
 • organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej;
 • promocja zdrowia i pierwsza pomoc;
 • technologie informatyczne;
 • język obcy zawodowy;
 • język migowy;
 • pracownia techniki dentystycznej;
 • pracownia techniki ortodontycznej;
 • wykonawstwo wyrobów medycznych z zakresu techniki dentystycznej i ortodoncji - zajęcia praktyczne;
 • praktyki zawodowe na IV i V semestrze.

Nauka trwa 2,5 roku w systemie dziennym.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.
Z.17. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz protez twarzy.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy