ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA   

Asystentka stomatologa to bardzo ważny członek zespołu odpowiedzialny za przygotowanie narzędzi, materiałów, leków, ale także za kontakt z pacjentem. Dba o higienę gabinetu stomatologicznego zarówno przed zabiegiem, jak i po oraz sporządza dokumentację medyczną i przygotowuje rozliczenie zużytych środków. Nauka na tym kierunku umożliwia zdobycie tytułu asystentka stomatologii. Asystentka stomatologiczna jest profesjonalnym członkiem zespołu stomatologicznego, który dysponuje fachową wiedzą i doświadczeniem przygotowuje gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty oraz obsługuje sprzęt diagnostyczny, prowadzi dokumentację oraz pomaga przygotowywać pacjentów do zabiegów (profilaktycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych). Posiada także wiedzę niezbędną do segregowania odpadów, rozróżniania grup leków oraz przekazywania zaleceń przed i po zabiegach.

 

Asystentka stomatologiczna może podjąć pracę w:

 • gabinetach stomatologicznych
 • poradniach i klinikach dentystycznych
 • oddziałach chirurgii szczękowej
 • gabinetach stomatologicznych prowadzonych przy placówkach oświatowych.

 

Wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
 • zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc
 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • działalność zawodowa asystentki stomatologicznej
 • dokumentacja medyczna w stomatologii
 • język obcy w stomatologii
 • asystowanie lekarzowi dentyście
 • prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej w stomatologii
 • trening umiejętności społecznych
 • podstawy przedsiębiorczości (zajęcia edukacyjne podstawy przedsiębiorczości będą prowadzone tylko dla uczniów, którzy we wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć).

Nauka trwa 1 rok w systemie stacjonarnym (przykładowo zajęcia w poniedziałek i piątek popołudniu, sobota od rana).

Zajęcia od lutego 2018 r.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.
K1 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy.
Z.15.
 Egzamin odbywa się pod koniec II semestru.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy