DORADZTWO ZAWODOWE

ADRESY INTERNETOWE DLA SŁUCHACZY I NAUCZYCIELI

 

 • Przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy, wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego – prezentacja multimedialna

https://slideplayer.pl/slide/434693/

 • Doradztwo zawodowe w szkole

https://www.ore.edu.pl/attachments/article/7679/J.Rafa%C5%82-%C5%81uniewska,%20Doradztwo%20zawodowe.pdf

 • Poradnictwo w sieci – biblioteczka doradcy zawodu

http://www.doradca-zawodowy.pl/?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=27

 • Klasyfikacja zawodów i specjalności – opisy grup i zawodów

https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

 • Doradztwo zawodowe – postaw na przyszłość

https://doradztwo.ore.edu.pl/

 • Informacje dotyczące poszukiwania pracy, negocjowania ofert, rozwoju zawodowego, oczekiwań pracodawców.

http://www.hrk.pl/

 • Informacje o działalności OHP, kształceniu, programach i projektach, rekrutacji, Szkolnych Ośrodkach Kariery i ofertach pracy

http://www.ohp.pl/

 • Eurodesk - europejski program informacyjny dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą

http://www.eurodesk.pl/ – Na stronie znaleźć można m.in. najbardziej aktualne informacje o programach polskich i europejskich. W bazie danych Eurodesku znajdują się organizacje i instytucje, które prowadzą szeroko rozumianą działalność młodzieżową i europejską.

 • Serwis dla osób poszukujących zatrudnienia

http://www.szukamypracy.pl/ 

 • Doradztwo zawodowe w codziennej praktyce szkolnej

https://www.monitorszkoly.pl/artykul/doradztwo-zawodowe-w-codziennej-praktyce-szkolnej

 • Poradnictwo zawodowe w szkole – ku możliwościom , przeciw ograniczeniom pod red. Marioli Wolan-Nowakowskiej

http://www.aps.edu.pl/media/2129643/poradnictwo_zawodowe_e-book.pdf

 • Pomoc młodzieży w rozwijaniu przedsiębiorczości

http://www.kariera.com.pl/ 

 • Przewodnik po zawodach

https://psz.praca.gov.pl/documents/10828/180627/tom_vii.pdf/970756e6-3410-4d0f-9f94-c718b5eb1b3a?t=1403785567000

 • Doradztwo zawodowe w szkole ponadpodstawowej, interaktywne narzędzia oraz baza inspiracji do zajęć

https://www.doradztwowszkole.pl/

 

FILMY Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO

ZAMIESZCZONE NA KANALE ORE – KSZTAŁCENIE ZAWODOWE:

Polska Rama Kwalifikacji

Doradztwo zawodowe - film dla uczniów

Doradztwo zawodowe – film dla nauczycieli

Czy współpraca się opłaca 

Stres wróg czy przyjaciel ? 

Motywacja 

Krok za krokiem, czyli nie od razu Kraków zbudowano 

 o celach i planach edukacyjno- zawodowych

Decyzje szanse czy ograniczenia 

Mocne i słabe strony 

Eliksir motywacyjny 

Doradztwo Zawodowe Winda do kariery cz. 1 

Doradztwo Zawodowe Winda do kariery cz. 2 

Cyrk motyli 

Mapa Karier https://mapakarier.org/

Jak budować pierwsze wrażenie - autoprezentacja 

Trzy cechy dobrego mówcy 

Bezbłędna Rozmowa kwalifikacyjna 

Komunikacja- doradztwo zawodowe 

Przedsiębiorczość – komunikacja 

Przedsiębiorczość – zarządzanie czasem 

Doradztwo zawodowe – pokaż się ! 

Doradztwo zawodowe – asertywność 

O Polskiej Ramie Kwalifikacji 

Animacja o sektorowych ramach kwalifikacji 

Kwalifikacje rynkowe 

Nowe możliwości Rozwoju zawodowego – era walidacji

Współczesny Rynek Pracy 

Prawo popytu i podaży