Biblioteka składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni czytelni, które stanowią Multimedialne Centrum Informacyjne. MCI dysponuje 8 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, drukarki i skanera. Biblioteka gromadzi i udostępnia zbiory  literatury naukowej z różnych dziedzin wiedzy i fachowej wykorzystywanej w kształceniu pracowników socjalnych.Księgozbiór jest stale poszerzany, wzbogacany i uzupełniany o nowe pozycje. Posiadamy zbiór podręczników wydanych w ramach serii  "Biblioteka Pracownika Socjalnego".Biblioteka jest w całości skomputeryzowana, co umożliwia czytelnikom szybki i wygodny dostęp do zbiorów. Obsługa jest prowadzona z użyciem elektronicznego kodowania, a wybrane książki są zapisywane na konto czytelnika za pomocą czytnika kodów kreskowych.

 

Działy wyodrębnione w bibliotece związane są z profilem nauczania:

004    Informatyka i technika komputerowa

159.9 Psychologia

16      Logika. Teoria poznania. Metodologia

17      Etyka, moralność

304    Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna

311    Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne

316    Socjologia

316.356.16 Grupy krewniacze. Rodzina. Socjologia rodziny

316.6  Psychologia społeczna

32      Nauki polityczne. Polityka

33       Nauki ekonomiczne. Gospodarka. Ekonomia

331     Praca

34       Nauki prawne. Prawo

364     Organizacja opieki i pomocy społecznej. Formy opieki i pomocy

37       Oświata. Pedagogika. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystywanie czasu wolnego

371.13/.14 Szkolenie i doskonalenie nauczycieli

376     Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii .Szkolnictwo specjalne.

61       Medycyna

613     Higiena ogólna i osobista

614     Zdrowie i bezpieczeństwo publiczne

616     Choroby. Patologia. Medycyna kliniczna

616.89 Psychiatria. Choroby psychiczne. Psychopatologia

654     Biurowość. Organizacja biura. Technika pracy biurowej

808.5  Retoryka

811.111 Język angielski

82-3    Literatura piękna

 

Oprócz wydawnictw zwartych w bibliotece gromadzone są również czasopisma.

  • Florysta
  • Nasz dom i ogród flora
  • Teczka terapii zajęciowej
  • Beauty Forum
  • Rehabilitacja w praktyce
  • Asysta dentystyczna
  • Terapia specjalna dzieci i dorosłych