REGULAMIN 
korzystania ze stanowisk komputerowych w bibliotece

 

1.      Z komputerów multimedialnych mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy słuchacze i pracownicy  
w godzinach pracy biblioteki .

2.      Komputery w bibliotece  służą przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet, przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni oraz korzystania ze       zautomatyzowanych katalogów bibliotecznych systemu Mol.

3.      Słuchacze mogą korzystać na miejscu 
z encyklopedii multimedialnych, słowników i innych baz danych zakupionych przez bibliotekę.

4.      Słuchacze mogą korzystać z zainstalowanej drukarki do przygotowywania materiałów potrzebnych do lekcji. Wydruk jest możliwy tylko na własnym papierze.

5.      Korzystanie z nagrywarki jest możliwe tylko po uprzednim uzgodnieniu treści przeznaczonych do skopiowania z bibliotekarzem. Należy zwracać  szczególną uwagę na poszanowanie praw      autorskich twórców programów!!!

6.      NIE WOLNO zmieniać ustawień w BIOS-ie oraz ustawień systemu Windows.

7.      NIE WOLNO wgrywać własnych programów 
i kasować zainstalowanych.

8.      NIE WOLNO włączać i rozłączać kabli zasilających.

9.      Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.

10.     Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników 
w czytelni należy zachować ciszę.

11.    W czytelni nie wolno spożywać pokarmów oraz napojów.

12.     Za naruszanie regulaminu będą nakładane kary np. zakaz korzystania z komputerów przez wyznaczony czas.