Uroczyste rozdanie świadectw oraz Rada Pedagogiczna odbędą się w ostatnim tygodniu sierpnia.

Spotkanie informacyjne w poniedziałek 26 sierpnia.

Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych im. A. Bączkowskiego w Lublinie współpracuje zn następującymi firmami kosmetycznymi:

  • BANDI
  • Bielenda
  • Farmona

Organizujemy przy współudziale w/w firm pokazy i szkolenia w Naszej Szkole dla uczennic z kierunku technik usług kosmetycznych i pracujemy na ich kosmetykach.

 

 

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych :

29-30.04.2019 r.
02.05.2019 r.
04-05.05.2019 r.

 

 

Kochaj i służ - Medal w służbie miłości

Idea Medalu św. Maksymiliana Kolbe zrodziła się w wyniku współpracy środowiskowej Parafii św. Maksymiliana Kolbe, a Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie - placówki kształcącej kadry dla pomocy społecznej. W trakcie spotkania związanego z organizacją parafialnego festynu dla dzieci, ks. Marek Sapryga- proboszcz parafii, wyraził chęć podjęcia działań, zmierzających do opracowania formy nagrody - wyróżnienia dla wszystkich tych, którzy przejawiają wyjątkową aktywność 
w czynieniu dobra, niosą pomoc, krzewiąc idee chrześcijańskie w życiu parafii i lokalnej społeczności, zachowując przy tym postawę godną człowieka i chrześcijanina. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Kolegium Pracowników Służb Społecznych- Dyrektor mgr Iwona Grudzień - Bielaszewska oraz mgr Kazimierz Rejmak – nauczyciel Kolegium, nie mogli w obliczu tak wyartykułowanej idei pozostać obojętni. Bogate doświadczenie placówki w realizowaniu tego rodzaju projektów, okazało się bardzo przydatne.

http://kolbe.lublin.pl/index.php/medal-kochaj-i-sluz