Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż 21 lipca 2022 roku SEKRETARIAT Szkoły będzie NIECZYNNY !

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU IX TURNIEJU MASAŻU SZKÓŁ MEDYCZNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO  

IX Turniej Masażu Szkół Medycznych Województwa Lubelskiego odbył się 26 maja 2022 r. pod honorowym Organizatorem wydarzenia było Kolegium Pracowników Służb Społecznych połączone ze Szkołą Policealną Pracowników Służb Społecznych im. A. Bączkowskiego w Lublinie, ul. Sulisławicka 7.

 

 

 

 

W Turnieju Masażu wzięło udział 6 Szkół Policealnych z Województwa Lubelskiego:

  • Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej,
  • Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju,
  • Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie,
  • Medyczne Studium Zawodowe im. St. Liebharta w Lublinie,
  • Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu,
  • Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych im. A. Bączkowskiego w Lublinie.

Każda ze szkół wytypowała dwuosobowe drużyny biorące udział w dwóch etapach Turnieju, łącznie 12 słuchaczy. W etapie teoretycznym uczestnicy rozwiązywali test wiedzy z przedmiotów będących w podstawie programowej na kierunku technik masażysta, obejmujący 40 pytań testowych jednokrotnego wyboru. W etapie praktycznym  uczestnicy Turnieju wykonywali praktycznie zabieg masażu medycznego oraz uzupełniali dokumentację medyczną. Suma uzyskanych punktów z poszczególnych etapów pozwoliła wyłonić drużynę zwycięską:

 

1 miejsce  Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej,

2 miejsce  Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie,

3 miejsce  Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu oraz Medyczne Studium Zawodowe im. St. Liebharta w Lublinie,

4 miejsce : Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych im. A. Bączkowskiego w Lublinie,

5 miejsce : Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju.

 

Trzy pierwsze drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego.

Trzy pierwsze drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego.

 

Turniej masażu połączony był z konferencją o tematyce zdrowia i sportu. Konferencja podzielona była na dwie część.

Część wykładową, gdzie wygłoszone zostały cztery referaty:

- kinezjotaping w sporcie – szybka ulga po urazie,

- odżywiania i zdrowie,

- rugby na wózkach – sport osób niepełnosprawnych. Teoretyczne założenia dyscypliny,

- klasyfikacja zawodników grających w rugby na wózkach

oraz część warsztatową z dwoma blokami tematycznymi:

- rolowanie i inne metody autoterapii,

- unikanie urazów w sporcie poprzez naukę kontrolowanego upadku.

 

SHAKER (ERASMUS+) Wsparcie zawodów medycznych i społecznych Holandia

Przedstawiciele Kolegium i Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych, Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wzięli udział w kolejnym spotkaniu szkoleniowym projektu SHAKER organizowanym w Prowincji Geldria (Holandia) w dniach 16-20 maja br.

Celem spotkania było przedstawienie systemu edukacji i wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia w zawodach medycznych i społecznych w Holandii oraz wypracowanie form wsparcia tych obszarów w zakresie uzupełniania braków kadrowych na rynku pracy na przykładzie sektora medycznego Prowincji Geldria.

Intensywny program wizyty obejmował spotkania w centrach szkoleniowych: szkołach publicznych, zawodowych kształcących w sektorach medycznych; szpitalach; placówkach terapeutycznych; miejsc pracy chronionej oraz centrach innowacji technologicznych. Uczestnicy szkolenia brali udział w dedykowanych warsztatach, rozmowach z przedstawicielami Regionu Geldria, kadrą nauczycielską i uczniami, kadrą medyczną oraz zapoznali się z bazą placówek. Mieli również możliwość zapoznania się z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi dotyczącymi prewencji zdrowia i opieki nad osobami straszymy lub z niepełnosprawnością. Zaplanowano również czas na zwiedzanie urokliwego miasta Arnhem i okolic.

Zaprezentowany system edukacji Holandii kładzie duży nacisk na szkolnictwo zawodowe w formie praktycznej, wspomagane o aktywną współpracę z pracodawcami. Istotnym aspektem systemu edukacji jest indywidualne, elastyczne podejście do ścieżki rozwoju słuchacza, uwzględniającego jego predyspozycję poprzez wykorzystanie licznych narzędzi ewaluacyjnych, cyfrowych lub różnorodnych form kształcenia. Uczniowie zdobywają wiedzę w sposób ukierunkowany na samokształcenie, uzupełniane o wsparcie i mentoring nauczycieli. Absolwenci kierunków społeczno- medycznych otrzymują gwarancję pracy w placówkach, w których odbywali praktyki, a zapotrzebowanie na nich nieustannie rośnie. Region Geldria jest zaangażowany w obserwację, określanie potrzeb i modelowanie rozwiązań dla współczesnego rynku pracy.

Relacja z wizyty w Holandii w ramach projektu SHAKER

SHAKER to międzynarodowe przedsięwzięcie z obszaru kształcenia zawodowego, zdrowia i opieki społecznej. Projekt jest finansowany ze środków programu ERASMUS +, a jego partnerami są Kraj morawsko-śląski w Czechach (koordynator), Region Grand Est (Francja), Prowincja Geldria (Holandia) oraz Województwo Lubelskie. Dodatkowo w projekcie udział biorą po 2 szkoły zawodowe z Holandii, Czech i Polski: Fundacja Regionalnego Centrum Szkoleniowego Rivor w Tiel, Stichting BVE Oost-Gelderland w Doetinchem, Stredni zdravotnicka skola a Vyssi odborna skola zdravotnicka z Ostrawy, Stredni skola prof. Zdenek Matejcka z Ostrawy-Poruba, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie i Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie. Czas trwania projektu to 30 miesięcy (01.10.2020 – 31.03.2023), natomiast budżet przedsięwzięcia wynosi 175 970,00 Euro. 

 

Szanowni Państwo !
 
Zapraszamy na konferencję "Sport i zdrowie" organizowaną przez Kolegium i Szkołę Policealną Pracowników Służb Społecznych im. Andrzeja Bączkowskiego w Lublinie w dniu 26 maja 2022 roku.
Celem konferencji jest podniesienie świadomości na temat dietetyki, metod fizjoterapeutycznych stosowanych w sporcie oraz parasporcie.
Prelekcje poprowadzą specjaliści z zakresu fizjoterapii, dietetyki oraz zawodowi sportowcy.
 
PROGRAM KONFERENCJI ,,SPORT I ZDROWIE’’
9.30-10.00 Rejestracja uczestników Turnieju i Konferencji
10.00-10.10 Uroczyste rozpoczęcie Turnieju i konferencji – dr hab. Anna Dudak Dyrektor
Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie
10.10-10.30 Wybór komisji egzaminacyjnej do etapu pisemnego i praktycznego Turnieju
10.30-11.00 Kinezjotaping w sporcie- szybka ulga po urazach (mgr Michał Brzuchala
nauczyciel SPPSS w Lublinie)
11.05-11.35 Odżywianie i zdrowie (mgr Andrzej Rzeżutka fizjoterapeuta, absolwent kursów z
dietetyki)
11.35-12.00 Przerwa kawowa
12.00-12.30 Rugby na wózkach- sport osób niepełnosprawnych. Teoretyczne założenia
dyscypliny (mgr Justyna Michalak nauczyciel SPPSS w Lublinie, sędzia rugby na wózkach)
12.35-13.00 Klasyfikacja zawodników grających w rugby na wózkach (mgr Krystian Malec zastępca
kierownika Zakładu Rehabilitacji SP ZOZ w Świdniku, trener rugby na wózkach)
13.00-13.20 Przerwa kawowa
13.20-13.40 Rolowanie i inne metody autoterapii- warsztat (mgr Krystian Malec zastępca
kierownika Zakładu Rehabilitacji SP ZOZ w Świdniku, trener rugby na wózkach, mgr
Krzysztof Pawlik nauczyciel SPPSS w Lublinie, trener taekwondo)
13.45-14.05 Unikanie urazów w sporcie poprzez naukę kontrolowanego upadku- warsztat
(mgr Krzysztof Pawlik, nauczyciel SPPSS w Lublinie, trener taekwondo)
14.15 Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów uczestnictwa.
 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązują zapisy:
Formularz zgłoszeniowy:
https://forms.gle/CwRTUGXhhefhXKTM9

 

 

Szanowni Państwo ! 

 

Na stronie www.lubelskie.pl został opublikowany artykuł promujący rekrutację do szkół policealnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego . 

https://www.lubelskie.pl/aktualnosci-kultura-edukacja-i-sport/nauka-zawodu-za-0-zl-rekrutacja-trwa/

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną.