Uroczyste rozdanie świadectw słuchaczy SPPSS w Lublinie odbędzie się 30 sierpnia 2019 r.
o godz. 13.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że 19 sierpnia 2019 r. (piątek) Szkoła będzie zamknięta!!!

Uroczyste rozdanie świadectw oraz Rada Pedagogiczna odbędą się w ostatnim tygodniu sierpnia.

Spotkanie informacyjne w poniedziałek 26 sierpnia.

Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych im. A. Bączkowskiego w Lublinie współpracuje zn następującymi firmami kosmetycznymi:

  • BANDI
  • Bielenda
  • Farmona

Organizujemy przy współudziale w/w firm pokazy i szkolenia w Naszej Szkole dla uczennic z kierunku technik usług kosmetycznych i pracujemy na ich kosmetykach.

 

 

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych :

29-30.04.2019 r.
02.05.2019 r.
04-05.05.2019 r.