W środę 18 kwietnia 2018 roku Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych im A. Bączkowskiego w Lublinie uczestniczyła w Tragach Pracy przy ul. Dworcowej w Lublinie.