Uroczyste rozdanie świadectw słuchaczy SPPSS w Lublinie odbędzie się 30 sierpnia 2019 r.
o godz. 13.00.