Wojewódzkie Dożynki w Radawcu 8 września 2019 r. Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych im. A. Bączkowskiego w  Lublinie i Nasz pawilon wystawowy.