Kochaj i służ - Medal w służbie miłości

Idea Medalu św. Maksymiliana Kolbe zrodziła się w wyniku współpracy środowiskowej Parafii św. Maksymiliana Kolbe, a Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie - placówki kształcącej kadry dla pomocy społecznej. W trakcie spotkania związanego z organizacją parafialnego festynu dla dzieci, ks. Marek Sapryga- proboszcz parafii, wyraził chęć podjęcia działań, zmierzających do opracowania formy nagrody - wyróżnienia dla wszystkich tych, którzy przejawiają wyjątkową aktywność 
w czynieniu dobra, niosą pomoc, krzewiąc idee chrześcijańskie w życiu parafii i lokalnej społeczności, zachowując przy tym postawę godną człowieka i chrześcijanina. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Kolegium Pracowników Służb Społecznych- Dyrektor mgr Iwona Grudzień - Bielaszewska oraz mgr Kazimierz Rejmak – nauczyciel Kolegium, nie mogli w obliczu tak wyartykułowanej idei pozostać obojętni. Bogate doświadczenie placówki w realizowaniu tego rodzaju projektów, okazało się bardzo przydatne.

http://kolbe.lublin.pl/index.php/medal-kochaj-i-sluz