KOMUNIKAT DYREKTORA

W związku z zakwalifikowaniem miasta Lublin do strefy czerwonej oraz wprowadzeniem na mocy komunikatu Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2020 roku nowych zasad bezpieczeństwa w całym kraju, Dyrektor Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie, zarządzeniem nr 40 z dnia 16 października 2020 r. wprowadza system hybrydowy kształcenia od dnia 17 października 2020 r.

Wszystkie zajęcia teoretyczne prowadzone będą w formie zdalnej.

Pracownie zawodowe realizowane będą stacjonarnie (na terenie szkoły) z uwzględnieniem aktualnych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych GIS, MEN i MZ oraz w godzinach zgodnych z obowiązującym planem zajęć.

Zaleca się bieżące śledzenie komunikatów Dyrektora Kolegium publikowanych na stronie internetowej oraz stosowania się do zaleceń i wytycznych GIS, MEN oraz MZ.

Zarządzenia Dyrektora oraz obowiązujące w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie procedury, znajdują się w zakładce COVID-19. Uczniowie oraz nauczyciele zobowiązania są do szczegółowego zapoznania się z nimi.