Semestr drugi kierunki dzienne i stacjonarne rozpoczynają od 03.02.2020 r. wg nowego planu. Do dnia 01.02.2020 r. (włącznie) obowiązuje stary plan.

Semestr drugi kierunki zaoczne rozpoczynają w weekend 01-02.02.2020 r.