Idea medalu zrodziła się w ramach współpracy środowiskowej podjętej przez Parafię św. Maksymiliana Kolbe oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie.

Drodzy Państwo, żyjemy w czasach, w których powinniśmy aktywnie poszukiwać dobra - to nasz obowiązek. Powszechny brak skupienia uwagi na tym co dobre i godne w życiu człowieka, jest czynem równie nikczemnym jak niedostrzeganie tego co w nim złe i niegodne osoby ludzkiej. W czasach nam współczesnych, dobro wymaga specjalnej troski, by móc przeciwstawić się otaczającej nas bylejakości i złu zrodzonemu
z braku autorytetów i godnych naśladowania wzorców osobowych
i instytucjonalnych. Medal św. Maksymiliana Kolbe jest w założeniu, orężem w walce o dobro. Dostrzegając w swoim otoczeniu tych, którzy realizują misje Św. Maksymiliana- „Kochaj i służ”, i którzy podejmują trud jej krzewienia, nagłaśniając ich osiągnięcia, sprawiamy, że normalność staje się „normalna”, zajmując należne jej miejsce
w  procesie naszego funkcjonowania społecznego. „Nienormalna” normalność wkraczająca w zastraszającym tempie w nasze życie, musi
w obliczu takich i temu podobnych działań ustąpić pola wartościom ogólnoludzkim i ponadczasowym. Wszyscy musimy podejmować starania o to, by w naszym życiu nie zabrakło troski- troski niewyłącznie o dobro własne, ale o dobro tych, którzy z różnych powodów i w rożnych obszarach naszej działalności zawodowej, czy też charytatywnej oczekują na naszą pomoc i wsparcie.

Wyróżnione w dniu dzisiejszym osoby i instytucje ich dotychczasowa postawa i służba na rzecz drugiego człowieka są pozytywnym przykładem właściwie rozumianej troski o drugiego człowieka. JPII powiedział „ chodzi bowiem o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem z drugimi ale także i dla drugich”.

 

Medal 1

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2019-11-19
Data modyfikacji: